[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

SSRK:S Chesapeake Bay Retriever Klubb

Rasklubben bildades 1980 av rasentusiaster för att tillvarata rasen, att vara remissorgan till SSRK, samt att främja avel och utveckling. Klubben har en årlig rasträff över tre dagar, där det finns möjlighet för jakt-, lydnads-, spår- och bruksträning, deltaga i jakttest och officiell utställning. Klubben försöker att så ofta som möjligt inbjuda rasspecialister att döma vår utställning, framförallt från USA. Klubben anordnar många andra aktiviteter, t ex. jaktträning. I och med öppnade gränser, har avel, importer och umgänge med chesapeake ägare i övriga Europa blivit betydligt enklare. Detta syns tydligt på våra årliga träffar då det kommer chesapeakeägare med sina hundar från t ex. Danmark, Tyskland och Norge.