[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Verksamhetsberättelse för SSRK:s Chesapeake Bay

Retriever Klubb 2014.

Styrelsen för SSRK: s Chesapeake Bay Retriever klubb får härmed framlägga sin

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Kaj Lindström

Vice ordförande

Rebecca Lundholm Krig

Kassör Ulrika Ling

Sekreterare Yvonne Granath

Ordinarie

Ledamöter Pia Wime Roudier

Andreas Lundholm Krig

Rebecca Lundholm Krig

Avelsansvarig Catharina Lindström

Avelsrådskommiten har bestått av följande personer

Catharina Lindström

Rebecca Krig Lundholm

Pia Wime Roudier

Utställningssekreterare har varit

Erica Bergman (utanför styrelsen)

Jaktprovssekreterare

Andreas Lundholm

Klubbens valphänvisare har varit

Rebecca Krig Lundholm

Klubbens ordinarie årsmöte hölls den 9 mars 2014 i Halland hemma hos

Ulrika & Lage Ling Sjöberg .

 

Styrelsen har under året hållit 10st. protokollförda sammanträden.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2013/2014   personer varav 31 fullbetalande och

6 familjemedlemmar.

 

 

Klubbens hemsida har varit flitigt besökt, redaktör har varit Patrik Andersson.

Klubben har arrangerat den årliga Chesapeaketräffen på Ästad Gård Halland.

Under träffen genomfördes:

Certifikat utställning, domare: Dyane Baldwin USA,

WD,WDX,WDQ test och MÄSTARKLASS: domare Dyane Baldwin, USA och Bosse Nilsson, Sverige.

 

 

Chesapeake Bay Retrieverklubben har varit representerad med rasmonter och hundar på Internationella Utställningen i Älvsjö i december.

Klubbens motion angående stambokföring av WD/X/Q resultat godtogs av SSRK. Men avslogs utav SKK.

Klubbens styrelse har givit Rebecca Lundholm Krig i uppdrag att tillskriva SKK och överklaga beslutet.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och särskilt alla som under det gångna året hjälpt till att klara klubbens aktiviteter och därigenom gjort en insatts för er ras.

På styrelsens vägnar

Långås den 2 mars 2015

 

Kaj Lindström, ordförande