[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

JAKTPROV  

SSRK SKABERSJÖ 2014-04-13 DOMARE: ? NKL 

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE16335/2013 F2012-11-18 E VDHCH SedgegrassEveningTwilight u DKCH Cheslabben Dirty Blod upp B Jörgensen & K Jakobsen, Danmark äg Staffan Birkegård ,Vollsjö, Sweden. 

En hund som genomför delar av provet o visar arbetsvillighet o intresse för apportering. God viltbehandling m bra avlämningar dock behövs mer motivation o lokalisering i sökarbetet för att uppnå pris. 

NKL, PRIS 0. SSRK HÖÖR 2014-04-26 NKL DOMARE: Janne Stihl

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE16335/2013 F2012-11-18 E VDHCH Sedgegrass EveningTwilight u DKCH Cheslabben Dirty Blod upp B Jörgensen & K Jakobsen, Danmark äg Staffan Birkegård ,Vollsjö, Sweden

Löser markeringsuppgiften på land o vatten. Kunde önska mer effektivitet i fältarbetet.

NKL:3:a

 

SSRK VOMB 2014-04-27 DOMARE: ? ÖKL

CHESLABBEN IBSEN S29752/2008 ÄG Emma Birkegård, Helsingborg

Samarbetsvilja: Uppvisar god samarbetsvilja i ? Behöver förbättras under arbete.

Sökarbete: Täcker marken i bredd Har svårt att nå ut i djupet. Hänger på en råka lägger ner avslutar på uppmaning av föraren blir ej effektiv när hunden når ut o på djupet.

Fart: Måttlig – varierande från går till trav till sakta galopp.

Uthållighet: håller prövningen igenom

Näsa: Används väl

Dirigerbarhet: L går motvilligt från föraren , sicksackar över marken blir omständlig mkt tecken o signaler löser uppg droppar vilt i skott V löser uppg på bra sätt

Markeringsförmåga: L Markerar båda vilten löser gick kort har glömt nr 1 löser uppg med förar stöd V markerar båda och löser uppg lägger dock ner nr 1

Skottreaktion: uppmärksam

Stadga: lugn fart och tyst

Apporteringslust: I stort sett spontana men ibland tvekande i gripandet på en del vilt genomgående långsamma inlev.  Em avbryter på stället

Apportgrepp: Mjukt o lämpligt grepp med fina avlev till största delen.

Simtecknik: Effektivt

Vattenarbete: Arbetar glatt o villigt i vatten

Hundtolerans: Stör ej och låter sig ej störas

Sammanfattande kritik: En hane som för dagen har sinstyrka vid vattenarbetet uppvisar dock sammantaget för många brister i app lust samt sökarbetet för att tilldelas pris.

PRIS: 0 

JAKTPROV 2014-08-06

SSRK NKL Höglandet 2014-07-27 Domare: ?

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE163335 E ? uppf B Jörgensen & K Jakobsen Danmark äg Staffan Birkegård, Vollsjö

Samarbete: Kan förbättras både under transport o arbete.

Sökarbete: Täcker marken bredd op djup . Gör ett effektivt söarbete.

Fart: Måttlig. Varierande

Uthållighet: Håller för prövningen

Näsa: Används

Dirigerbarhet: Går att få i anvisad riktning.

Markeringsförmåga: L1 Markerar fallet vilt rullar sig på kråkan och på förarens uppmaning VG o Vg Markerar fallet vilt löser uppgifterna Lg Markerar fallet vilt tar en ngt omständlig väg till området  Löser uppgiften

Skottreaktion: Uppmärksam spelar med i händelserna

Stadga: Lugn fast o låter dock i partnerns arbete.

Apporteringslust: I stort sett sponta upptag dock ngt tveksamt på kråka samt rullar sig på inledande markerings kråkan Raka fina inlevereringar.

Simteknik: Lugnt och balanserat.

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.

Hundtolerans: Stör o låter sig störas.

Sammanfattande kritik: En tik som för dagen har sin styrka i vatten markerings arbetet samt gör ett fint sökarbete.

Brister med viltbehandlingen på kråkan drar ner helhetsintrycket rejält Tyvärr Brister i stadgan gör att hunden hamnar utanför prislistan

Pris: 0

 


SSRK EKL Hunneberg 2014-08-03 Domare: ?

WATERLOVER HONDA S67950/2007 uppf/äg M Bagger, Länghem

Samarbetsvilja: Behöver förbättras betydligt.

Sökarbete: Söker stort springer mkt utan att få något uträttat DN.s dålig effektivitet.

Fart: Anpassad.

Uthållighet: Mattas mentalt.

Näsa. Kunde anv bättre.

Dirigerbarhet: Kan med svårighet styras både på land o i vatten.

Markerinsförmåga: Behöver mkt stöttning på vatten Bra på land.

Skottreaktion: Lugn

Stadga: Fast, följsam tyst.

Apporteringslust Stor, med bra inlevereringar.

Apportgrepp: Mjukt med bra avlämningar.

Simteknik: God

Vattenarbete: Spontan

Hundtolerans: Hedrande.

Sammanfattande kritik: En tik som genomför provets alla delar, Hon ger för dagen ett intryck av att inte vara riktigt färdig för klassen Hon behöver mkt stöttning i så gott som alla arb.moment  Detta tillsammans med hennes sökarbete gör att inget pris kan utdelas.

Pris: 0


SSRK KILANDA 2014-08-30 DOMARE. ? EKL

WATERLOVER HONDA S67950/2007 uppf/äg M Bagger, Länghem

Samarbetsvilja: Arbetar gärna tillsammans m sin förare.

Sökarbetet : Täcker marken , såväl djup som bredd och gör ett effektivt sökarbete.

Fart: Hög

Uthållighet: Håller väl.

Näsa: Används väl.

Dirigerbarhet: V: Ngt oständigt, men löser uppg. L: Ngt omständigt, men löser uppg.

Markeringsförmåga:  L:  markerar båda bra. V: Markerar båda bra.

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Tyst o fast.

Apporteringslust: Spontana upptag o bra inlevereringar.

Apportgrepp: Korrekt grepp. Bra avlämningar.

Simteknik: simmar bra

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.

Hundtolerans: stör ej, störs ej.

Sammanfattande kritik: En tik som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt gör ett utmärkt sökarbete o ett bra mark arbete några skönhets fläckar fäller inte intrycket av en bra apportör.

PRIS:1 


SSRK HJO DOMARE: LASSE HEDMAN EKL 

WATERLOVER HONDA S67950/2007 uppf/äg M Bagger, Länghem

Samarbetsvilja: Skulle önskas något mer.

Sökarbete; Gör ett sök med god marktäckning i ytterdelarna  i området, men skulle önska lite bättre marktäckning i de inre området.

Fart: Bra

Uthållighet: Håller för prövning.

Näsa: Används

Dirigerbarhet: IV: knallar vid utskick, är omständlig innan den når området. L: Bra.

Markeringsförmåga L: Markerar ,diffus bild ,löser uppgiften. V: Något stor på den första kastade, den andra bättre,

Skottreaktion: Stabil,lite ivrig.

Stadga; God stabilitet

Apporteringslust: Spontan goda inlevereringar.

Apportgrepp: Fast grepp, goda avlämningar.

Simteknik: Bra

Vattenarbete; Går villigt i och arbetar gärna.

Hundtolerans: UA

Sammanfattande kritik: En tik som löser delar av prövningen på ett Godtagbart sätt. Oro vid utskick på vatten dir och en del omständiga lösningar på en del uppgifter stör helheten.

PRIS: 3


SSRK VÄXJÖ 2014-09-20 DOMARE: ? EKL

WATERLOVER HONDA S67950/2007 uppf/äg M Bagger, Länghem

Samarbetsvilja: Samarabetar med sin förare.

Sökarbete: Täcker stora delar av marken men är ngt ostukturerad i sitt arbete Blir inte tillräckligt effektiv.

Fart: Anpassad

Uthållighet: Håller

Näsa: Används

Dirigerbarhet: L: Ngt omständlig men löser uppgiften V: Löser uppgiften

Markeringsförmåga:  L: Något diffus minnesbild på nr 1 Bringar 2 bra V: Markerar båda

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Tyst o fast

Apporteringslust: Spontana upptag Bra inlev

Apportgrepp: Korrekt grep Bra avlämn

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten

Hundtolerans: Stör ej Störs ej

Sammanfattande kritik: En tik som genomför större delen av dagens prov på ett bra sätt. Brister dock för dagen i sitt sökarbete.

PRIS: 2 


JAKTPROVSEREULTAT 2014-09-28

SSRK VÄXJÖ  2014-09-21 DOMARE: ? NKL

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE163335/2013 E ? uppf B Jörgensen & K Jakobsen Danmark äg Staffan Birkegård, Vollsjö

Sammanfattande kritik:

Tiken rullar sig på markerings kråkan, varvid provet avbryts.

PRIS: 0

SSRK KILANDA 2014-08-30 DOMARE. ? EKL

WATERLOVER HONDA S67950/2007 uppf/äg M Bagger, Länghem

Samarbetsvilja: Arbetar gärna tillsammans m sin förare.

Sökarbetet : Täcker marken , såväl djup som bredd och gör ett effektivt sökarbete.

Fart: Hög

Uthållighet: Håller väl.

Näsa: Används väl.

Dirigerbarhet: V: Ngt oständigt, men löser uppg. L: Ngt omständigt, men löser uppg.

Markeringsförmåga:  L:  markerar båda bra. V: Markerar båda bra.

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Tyst o fast.

Apporteringslust: Spontana upptag o bra inlevereringar.

Apportgrepp: Korrekt grepp. Bra avlämningar.

Simteknik: simmar bra

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.

Hundtolerans: stör ej, störs ej.

Sammanfattande kritik: En tik som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt gör ett utmärkt sökarbete o ett bra mark arbete några skönhets fläckar fäller inte intrycket av en bra apportör.

PRIS:1 


 

 

SSRK HALMSTAD 2014-10-26 DOMARE: ? EKL VILT

WATERLOVER HONDA S67950/2007 uppf/äg M Bagger, Länghem

Samarbetsvilja: Ok kontakt

Sökarbete: God näsa täcker orådet ok

Fart: Bra fart o stil

Uthållighet: Arbetar självständigt

Näsa: Bra näsa

Dirigerbarhet: Följer anvisningarna linjer kunde vara mer direkta

Markeringsförmåga: Generellt god markeringsfärdighet.

Skottreaktion: UA

Stadga : Knallapport enkel markering Förare pratar med hunden

Apporteringslus: t Spontant

Apportgrepp: Lägger fågel på marken på enkelmarkering Har flera omtag vid vattenmark Byter fågel på enkelkmark.

Simteknik: OK

Vattenarbete: Spontant

Hundtolerans: UA

Sammanfattande kritik: Mycket uppmärksam hund som momentvis visar bra arbete Hunden belastas av knallapport oro vi fötterna och viltbehandling.

PRIS: 0


 

SSRK OSBY 2014-10-11 DOMARE: ? NKL

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE163335/2013 E ? uppf B Jörgensen & K Jakobsen Danmark äg Staffan Birkegård, Vollsjö

Samarbetsvilja:  Följer sin förare

Sökarbete: Måttlig söklust Börjar med att täcka markens närområde bra men mattas efterhand o tar sig ej ut på djup o bredd.

Fart: Bra

Uthållighet: Håller ej i dag i sin konc under sökarbetet.

Näsa: Används

Dirigerbarhet: Går i anvisad riktning.

Markeringsförmåga: L: Markerar båda o gör ett effektivt abete. V: 1 Ngt diffus minnesabild m löser uppg 2: Gör ett bra arbete.

Skottreaktion: Uppmärksam

Stadga: Fast för fallande vilt. Tyst

Apporteringslust: Spontan m bra inlev doch ngt långsamma Söker vid 1 tillfälle vidare med vilt i mun.

Apportgrepp: Korr mjukt grepp m ngt ovilliga avl då hon ej kommer helt fram.

Simteknik: Simmar bra

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.

Hundtollerans: Stör ej.

Sammanfattande kritik: En tik som idag visar en fin föjsamhet Har ett fint grepp uppmärksam o fast för fallande vilt o arbetar gärna i vatten Går långsamt vid inlev o mattas efterhand helt i sin effektivitet går vid ett tillfälle vidare med vilt i mun Vilt blir kvar i söket.

PRIS: 0