[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Jaktprovsresultat 

SSRK HÖÖR 2015-04-26 DOMARE: JANNE STIHL NKL

DOUBLE COAT’S ICEFLOE SE32953/2012 F2012-05-11 E SEVCH SEU(u)Ch NORDV-11 AMCH Pond Hollow Doublecoat Icebreaker WD u SEU(U)CH NOUCH SV-09 Double Coat’s Shaddow WD uppf C&K Lindström, Långås äg Kristine Olsen, Löberöd

Sammarbetsvilja: Förutom avlämningarna samarbetar bra. 5

Sökarbete: Söker väl, god marktäckning, jobbar effektivt. 5

Fart: Arbetar i lagomt tempo. 5

Uthållighet: Visar uthållighet provet igenom.5

Näsa: Används väl.5

Dirigerbarhet: Väl i hand provet igenom.5

Markeringsförmåga: Löser på vatten.5

Skottreaktion: Tyst o Lugn.5

Stadga: Visas provet igenom.5,5

Apporteringslust: Spontana med snabba inlev.5,5

Apportgrepp: Dåliga avlämningar på mer parten.4,5,3

Simteknik: Bra.5

Vattenarbete: Går villigt i , visar stor vattenpassion.5,5

Hundtolerans: Stör ej, störs ej.5

Sammanfattande kritik: Mkt effektivt fältarbete med god marktäckning, finner snabbt alla vilt Löser markerings uppgf på land o vatten helheten dras ned av slarviga avlämningar.

PRIS: 3. 

 

SSRK HUNNEBERG 2015-08-02 DOMARE: ?  EKL 

SEUCH WATERLOVER HONDA S67950/2007 

Sammarbetsvilja: God. 

Sökarbete: Söker i hela området med god effektivitet. 

Fart: Utmärkt 

Uthållighet: Bra 

Näsa: Ok 

Dirigerbarhet: Dirigeras fint på land o vatten. 

Markeringsförmåga: Bra kommihåg , men söker omfattande och behöver förarens hjälp på land. 

Skottreaktion: Ok 

Stadga: Lugn o uppmärksam 

Apporteringslust: Ok 

Apportgrepp: I stort sett bra grepp, ett par avlämningar ngt lösa. 

Simteknik: God 

Vattenarbete: Går villigt i i vatten. 

Hundtollerans: Ok 

Sammanfattande kritik: En stark hund som idag löser uppgifterna i fin kontakt med föraren. Markeringsförmågan och förflyttningarna vid fot behöver bli bättre för ett bättre pris 

PRIS: 2 


SSRK BOXHOL 2015-08-20 DOMARE: ? ÖKL 

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE16335/2013  

Sammarbetsvilja: Samarbetar på ett trevligt sätt med sin förare genom hela provet bra transporter. 

 Sök : Visar god söklust och täcker marken och är effektiv. 

 Fart : Anpassad 

Uthållighet: Räcker väl för dagen. 

 Näsa: Följer upp vittring fint. 

Dirigerbarhet: Låter sig enkelt föras föras i anvisad riktning Lätt att påverka. 

Markeringsförmåg: Lokaliserar och löser uppgifterna utmärkt. 

 Skottreaktion: Lugn och uppmärksam 

 Stadga: Stadig tyst. 

Apporteringslust: Helt spontan med bra inlevereringar. 

Apportgrepp: Balanserat Lagom mjukt Bra avlämningar 

Simteknik : Bra 

Vattenarbete:VattenglädjeArb gärna i vatten 

 Hundtollerans: Störs ej  

Sammanfattande kritik: En tik som löser förelagda uppgifter på ett stabilt sätt och visar upp de retriever egenskaper man vill se  Roligt att se ett så samspelt ekipage . Trevligt förd 

PRIS:1 


SSRK KILANDA 2015-08-30 DOMARE: Sören Swärd EKL 

SEUCH WATERLOVER HONDA S67950/2007 

Sammarbetsvilja: Bra i närområdet o vid TRANSPORTER Kan förbättras på avstånd. 

 Sök:  Kan förbättras på avstånd.Söker med bra motivation o täcker marken på ett effektivt sätt 

 Fart: Medel 

Uthållighet: Håller 

 Näsa: Används 

Dirigerbarhet: Timligt styrbar på land , ej tillräckligt styrbar på vatten. 

Markeringsförmåg: Koncentrerad med något yvig uppföljning på vatten Har vag mionnesbild och glömmer nr 2 på land. 

 Skottreaktion: Uppmärksam 

 Stadga: Fast och tyst 

Apporteringslust: Spontan med snabba upptag något långsamma inlevereringar. 

Apportgrepp:Bra grepp Omständigaavlämn 

Simteknik : Simmar långsamt 

Vattenarbete: Gå gärna i och arb sedan i vatten 

 Hundtollerans: Respekterar sin partner 

Sammanfattande kritik:En tik som gör ett strålande fältarb Blev för dagen alltför ineffektiv vid dirigerings och markerings arb för att gå till pris. 

PRIS:0 


SSRK GOTLAND 2015-09-04 DOMARE: BO FERM NKL 

WATERLOVER HUMLA HILDA SE41638/2013 

Sammarbetsvilja: Måste förbättras ej tillräckligt hörsam 

 Sök : Har svårt att nå ut i området , mera distingtv or önskvärt 

 Fart: Tillräcklig  

Uthållighet: Håller provet igenom 

 Näsa: Fungerar väl 

Dirigerbarhet: 

Markeringsförmåg: Markerar bra på land o vatten och löser uppgifterna 

 Skottreaktion:Uppmärsam 

 Stadga: Fast i skott följsam något upphetsad i pass. 

Apporteringslust: Tillräcklig stor , lägger ner 4 vilt övriga levereras i hand 

Apportgrepp:Något lösa enstaka ving grepp 

Simteknik : utmärkt 

Vattenarbete: Går villigt i , jobbar gärna i vastten 

 Hundtollerans: Ok 

Sammanfattande kritik: Trevligt ekipage som löser en del uppgifter bra, lägger några vilt och ett mer distingt sök arbete vore önskvärt Verkar lite ovan vid situationen. 

PRIS: 3 


SSRK GOTLAND 2015-09-06 DOMARE: BO FERM EKL 

SEUCH WATERLOVER HONDA S67950/2007 

Sammarbetsvilja: Kan förbättras för att få till bättre effektivitet 

 Sök : Söker lagom tempo o täcker orådet på ett tillfredställande sätt 

 Fart : Anpassad 

Uthållighet: Tillräcklig 

 Näsa: Använder väl 

Dirigerbarhet: Flott vattendir löser även land dir efter många signaler 

Markeringsförmåg: Mark bra på land ngt distingtare mark förmåga vore önskvärt på vatten 

 Skottreaktion: Uppmärksam o lugn 

 Stadga: Följsam fast i skott o tyst 

Apporteringslust: Spontana upptag med bra inlev 

Apportgrepp:Balanserade fasta o avlämnas i hand 

Simteknik : Tillräcklig 

Vattenarbete: Jobbar gärna i vatten 

 Hundtollerans: Ok 

Sammanfattande kritik: Ett trevligt ekipage som visar goda egenskaper o löser de flesta av dagens uppgifter på ett bra sätt. 

PRIS:2 


SSRK BLEKINGE 2015-09-12 DOMARE: ? NKL 

DOUBLE COAT’S ICEFLOE SE32935/2012 

Sammarbetsvilja: Ok runt förarens fötter 

 Sök : Söker välavpassande fort Tar för sig mar i djup o bredd Blir mot slutet av sökasrbetet lite rotig och får svårt att komma ut på djupet Men ok för klassen 

 Fart: Hög välavpassad  

Uthållighet: Tappar lite koncentration mot slutet av sökarbetet. 

 Näsa: Används väl 

Dirigerbarhet: Kan sändas i anvisad riktning 

Markeringsförmåg: Va1: sprikar Va2: mycket snabbt o effektivy´t Land1: Bra Land2 : Ok 

 Skottreaktion:Uppmärksam 

 Stadga: Fast o tyst Tyvärr låter vid annan hunds arbete. 

Apporteringslust: Spontan med snabba inlevereringar Hänger lite över and  

Apportgrepp:Bragrepp , men tyvärr flera slarviga avlämningar  Vid avslutande markering på land är båda vilten otjänliga efter apporteringen 

Simteknik : Simmar bra 

Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten Stor vattenpassion. 

 Hundtollerans 

Sammanfattande kritik: En mycket god markör på land o vatten Inledningsvis bra sökarbete blir rotig och tappar koncentration mot slutet Tyvärr är två av vilten otjänliga efter apportering. 

PRIS:0 


SSRK MOHEDA 2015-09-19 DOMARE:  ? NKL 

CHESLABBEN WHAT A BLAST SE16335/2013 

Sammarbetsvilja: Bör förbättras 

 Sök: Arbetar fint i omr go effekt  

 Fart : Bra 

Uthållighet: Bra 

 Näsa: Bra 

Dirigerbarhet: Hittar på fritt sök  - lydighet -linje 

Markeringsförmåg: Ska förbättras 

 Skottreaktion:Piper 

 Stadga: Olydig 

Apporteringslust: Stor 

Apportgrepp:Hård i avlämningar i förare 

Simteknik :  

Vattenarbete: Vill inte gå i 

 Hundtollerans Ok 

Sammanfattande kritik: En hund som behöver mer träning för att kunna ställas i ÖKL. 

PRIS: 0