[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Utställning

 

Det finns både officiella och inofficiella utställningar,
där resultaten från de officiella utställningarna registreras i Svenska
Kennelklubbens stora hunddatabas. Dessutom finns olika status för officiella
utställningar: nationell och internationell. Här kan du läsa mer om vad som
skiljer de olika formerna åt.

 

Vad innebär det att
utställningen är officiell?

 Den största
skillnaden mellan inofficiella och officiella utställningar är att
resultatlistorna från officiella utställningar registreras i Svenska Kennelklubbens
hunddatabas. Resultaten finns sedan tillgängliga genom vår onlinetjänst
Hunddata och meriterna är underlag för svenskt championat och titlar. Till
skillnad från resultaten från inofficiella utställningar som inte sparas
någonstans och vars meriter inte kan användas vid till exempel
championatansökan.

 

Vem får arrangera och
vad kan man vinna?

 

Arrangerande klubb måste ansöka om officiell status på
utställningen, och också arrangera utställningen i överensstämmelse med Svenska
Kennelklubbens regler. Länsklubbar och specialklubbar samt vissa rasklubbar har
rätt att ansöka om officiell utställning. Vilka hundraser som får vara med
beror på vem arrangören är. På officiella utställningar kan din hund vinna CK
(certifikatkvalité) och certifikat (cert). Ett eller flera cert krävs för att
din hund ska bli svensk utställningschampion. Läs mer i Svenska Kennelklubbens
Utställnings- och championatregler, se länken nedan.

 

Vad är en inofficiell
utställning?

 

Inofficiella hundutställningar kan alla klubbar arrangera
och ska följa våra anvisningar som finns för utställningar som inte
stambokförs. Arrangören bestämmer själv vilka hundraser som kan delta på
utställningen. Dessa evenemang är ofta lite mindre och väldigt roligt att vara
med på. Det blir lite av en ”träningsutställning”, både för dig och din hund.
Under trivsamma och lättsamma former kan du träffa likasinnade och få
värdefulla tips på vägen mot de officiella utställningarna. 

 

Är utställningen inofficiell bestämmer den arrangerande
klubben i stort sett själv vilka priser som ska delas ut. På officiella
utställningar är detta styrt av Svenska Kennelklubbens Utställnings- och
champinatregler, se länken nedan.

 

Vad skiljer
nationella utställningar från internationella?

 

Både nationella och internationella hundutställningar är
officiella och resultaten registreras alltså hos Svenska Kennelklubben. Men det
är skillnad i status mellan de båda varianterna.

 

Nationella hundutställningar arrangeras av länsklubbar,
specialklubbar och vissa avtalsanslutna rasklubbar inom SKK. Länsklubbarna
arrangerar nationella utställningar för alla godkända hundraser. Specialklubbar
och rasklubbar arrangerar nationella utställningar för de raser som de har
ansvar för. Länsklubbarna arrangerar omkring 13 nationella utställningar per år
och det arrangeras drygt 600 ras- och specialklubbsutställningar per år.

 På en nationell
utställning kan din hund vinna CK (certifikatkvalité) och certifikat (cert).
Ett eller flera cert meriterar din hund för svenskt utställningschampionat. Läs
mer i SKKs Utställnings- och championatregler.

 Vissa officiella
länsklubbsutställningar kan kalla sig internationella och här får alla godkända
hundraser delta. Dessa utställningar är sanktionerade av den internationella
kennelorganisationen FCI (Federation Cynologique Internationale). Detta betyder
att din hund förutom cert kan vinna ett internationellt certifikat (CACIB).
Beroende på hundras kan flera CACIB meritera din hund till ett internationellt
utställningschampionat (C.I.B och C.I.E). Det arrangeras omkring 25
internationella utställningar i Sverige per år.

För mer info:  http://www.skk.se