[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Viltspårprov

 

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och
hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat
viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en
synnerligen viktig funktion. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i
att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen
föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell
skadeskjutning av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar också som
ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett
skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser - anlagsklass och
öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har
stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En
domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens
noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett realistiskt
eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.

Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott
om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta
hundar, såväl spaniel- som retrieverraser. Som sysselsättning och träningsform
möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete
mellan förare och hund. För den intresserade finns kurser i ämnet och Svenska
Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd viltspårprov över
landet.

 

För mer info:  http://www.ssrk.se