[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Vad är WD, WDX och WDQ?

Utdrag från "Working Dog Test's":

De flesta Chesapeake Bay Retrievers är inte så noggrant tränade som de hundar som tävlar i fälttävlingar. Därför är WD testen enkla land- och vattentest med det primära målet att testa en hunds naturliga förmågor. I AKC:s (American Kennel Club) "Retriever Advisory Commitee Supplement" står det att de naturliga förmågorna är distinkt markering, memorerade fall, intelligens, uppmärksamhet, ett bra luktsinne, mod, uthållighet, stil och arbetslust.

Generellt sett, ska WD testen följa reglerna i "Standard Procedure for Non-Slip Retriever Field Trials" och "Retriever Advisory Commitee Supplement" (kopior av båda dokumenten kan erhållas gratis från AKC, 51 Madison Avenue, New York, New York 10010).
Följande situationer leder till automatisk eliminering:

  1. Återkommande bevis om dåligt luktsinne.
  2. Motvillighet hos hunden att gå i snår, vatten, lera och/eller andra situationer som innebär obehagligt eller svårt gående.
  3. Återvända till tränare utan fågel.
  4. Bryta jakten.
  5. Ignorera fågeln när den är funnen och lämna den.
  6. Motvillighet att släppa fågeln hos tränaren tills den blir tvingad genom stränga metoder.
  7. Sabotera tävlingen ordentligt.
  8. Högt skällande under en längre tid.
  9. Om någon kastar någonting i vattnet för att övertala hunden att gå i, eller att leda hunden till en apport.
  10. Ropa från fältet för att få hundens uppmärksamhet.